Šoreiz raidījumā -- centieni izrauties no retrospektīvisma un tematiskuma pagaidām noved tai pašā retrospektīvismā un tematiskumā. Tādējādi raidījums grodi izpauž nacionālās kultūrpolitikas prioritāšu atspoguļošanas nodrošināšanu. 
Pateicos par ieguldījumu mūsdienu kultūras dzīves un telpas sinhronizācijā Dainai Dagnijai, Elitai Ansonei, Helēnai Heinrihsonei, Rasai Jansonei, Pablo Pikaso, Ievai Epnerei, Līnai Birzakai-Priekulei, Anitai Vanagai, Luīzei Rukšānei, Jānim Krauklim, Modrim Ģelzim, Līvai Blumfeldei, u. c., kā arī "Žoklim" kopumā un Aleksandram Baronam atsevišķi.
Kā noprotat, nākamais raidījums ņems un fokusēsies ka tomēr beidzot uz valodu, valodu par mākslu. Un fokusēsies ar visu plaši pieejamo materiālu klāstu, padsmit gadiem literārās redakcijas biznesā un biklo spriestspējas pieredzi.
Tiekamies divdesmit ceturtajā, Jāņos!