Par aizraujošiem piedzīvumiem un pārdzīvojumiem pateicos Cēsu mākslas festivāla dalībniekiem Kristai un Reinim Dzudzilo, Ģirtam Muižniekam, Aijai Zariņai, Vikai Ekstai, Andrim Eglītim, Miķelim Fišeram un Katrīnai Neiburgai, par brīnišķīgām personālizstādēm — Laimai Puntulei un Jurim Petraškevičam, bet par performatīvām intervencēm fotomākslā, t. i., Rīgas Fotomēnesī, — Ancei Vilnītei un Danielai Vētrai.

Par sarunām sirsnīgs paldies Katrīnai Neiburgai un Jurģim Rubīnam.