Oktobra Lowkāsts.

Latvijas teritorijā nebija nevienas mākslinieku grupas, kas 20. gs. pirmajā pusē apzīmēja sevi par dadaistiem. Taču tas nenozīmē, ka dadaisma ietekmes vietējos kultūras procesos nav novērojamas. Gluži pretēji - tā izpausmes lokālās literatūras un mākslas vēsturē ir rodamas jau kopš 19. gs. otrās puses.

Kas ir šie latvju dadaisti un kāpēc viņus par tādiem var saukt, neskatoties uz pašidentifikācijas trūkumu? Kāda bija viņu ietekme uz plašāku lokālās kultūras ainu?

To Lowkāsta veidotāji Katrīna Teivāne un Ainārs Kamoliņš atklāj raidījuma 1. sērijā.

LOWkāsts tapis ar VKKF atbalstu.