Klāva Elsberga dzīves laikā paspēja iznākt divas viņa dzejoļu grāmatas “Pagaidīsim ausaino” (1981) un “Bēdas uz nebēdu” (1986). Elsberga, tāpat kā Māra Melgalva dzejas tekstus, komponējis Juris Kulakovs un tie kļuvuši par grupas “Pērkons” repertuāra nozīmīgu daļu. Daudzus no 1980. gados sarakstītajiem Elsberga dzejoļiem caurauž rūgta ironija, ko precīzi izsaka viņa paša divrinde: “Rūgts ir ne tikai analgīns,/ Bet arī dzīve ziniet.”

Mūzika:

Manta - Nāve jūras malā
Pērkons - Neatvadīsimies
Stūrī Zēvele - Neatsakos