Ronaldam Briedim nav humoristiskās dzejas šī vārda tradicionālā nozīmē. Drīzāk var runāt par t.s. postironiju, resp. izteiksmes veidu, kurā nopietnību ir gandrīz neiespējami nošķirt no nenopietnības. Nav saprotams, vai dzejnieks joko vai runā nopietni. Briedis arī pats to ir publiski apliecinājis: “Mana attieksme pret ironiju ir vairākkārt nomainījusies un transformējusies postironiskā skatījumā – ironijā par pašu ironiju.”

Dzeja:

Ronalds Briedis - Kad Gangas krastos gongi dārd... (Dzejas disks ROBEŽSTŪMĒJS (2013))
Ronalds Briedis - Epicēdija nokritušam mēnesim (Dzejas disks INFLATIO POESIS (2008))