Gan Radio KNZ, gan Radio NABA programmā vakari allaž ir piederējuši autorraidījumiem - īpaši veidotām mūzikas un sarunu programmām, kas veltītas vai nu kādam atsevišķam žanram, formātam vai vēl kādai citai specifiskai tēmai. Bija arī īpašas pārraides, kas skanēja tikai nedēļas nogalēs.

Divi no šo raidījumu vadītājiem būs “Nabahronikas” septītās sērijas viesi. Jānis Žilde (duetā ar Aleksi Hercbergu) Radio KNZ vadīja radījumu “Modernā popmūzika”, bet Radio NABA atgriezās jau solo – ar raidījumu “Gala”.

Otrs viesis – Uldis Zariņš bija viens no raidījuma “Dabaskats” vadītājiem, kurš katru otro ceturtdienu klausītājus dancināja pa ska mūzikas melni baltajām rūtiņām. Turklāt – abi septītās “Nabahronikas” viesi spēlējuši dažādās Latvijas mūzikas grupās, tāpēc saistība ar Radio Naba viņiem nebija tikai savu raidījumu vadīšana vien.