Housemūzikas bīts tā kā lapas krīt. Ābeli purina
un ābolos cenšas iekosties DŽ Mario, kamēr rādioaparātā joprojām šļakstinās
vasarīgs plūdums.