Laika un telpas ritumu šķeļ Dj Eduardisdeep. Skaņu orbitālajās dimensijās rotē melnie melodiski.