Melnlodisku ritmu varā, uzplaukst zemeslode gaismas starā!

Pie dzelzs ripām Raitis.