Pulsē pusnakts House grūvs.

           Pagriez skaļāk un dejo un dejo līdzi.


                   Pie dzelzs ripām DŽ Mario!