Muzikālu Paldies Plūdumā ~ klubam "Plastic People" sūta Theo Parrish. Vakara sākums. pt1.