Muzikālu paldies ~ Plūdumā ~ klubam "Plastic People" sūta Theo Parrish. Pusnakts karstumā. Pt 2.