Zudušā House grūva meklējumos, ceļotajs nonāk pazemes kambaros. Pie tērauda ripām Mario.