Sekojot padomju okupācijai 1940. gadā, līdztekus represīviem Latvijas sovjetizācijas procesiem, bija nepieciešams manipulēt ar sabiedrības domu, radīt tai jaunu ideju – Latvijas PSR dibināšanas stāstu. Tas liek domāt par režīma ideoloģiju, “maigo varu” un latviešu kolaboracionismu. Kā tika radīts stāsts par Latvijas vietu Padomju savienībā? Kas radīja šo stāstu? Kāda bija radošās inteliģences loma šī stāsta apkalpošanā?

Latvijas Universitātes pētnieces, vēsturnieces Dainas Bleieres saruna ar Rūdolfu R. Vītoliņu un Miku Soloveju radio NABA ēterā 17. februārī, pl. 19.00.

Teksti:

DAINA BLEIERE, DZINTARS ĒRGLIS, EDVĪNS EVARTS. 20. Gadsimta Latvijas vēsture. III sējums. 1940-1945/1946. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. 19.-25. lpp.

DAINA BLEIERE. Par kolaborāciju: definīcijas klasifikācija, pielietojamība vācu un padomju okupācijas pētniecībā Latvijā. In: Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 2014, Nr. 2, 139.-167. lpp.