Vēstures mācīšana skolā atrodas starp diviem dzirnakmeņiem: notikumu vēstures izklāstu un utilitārām prasmēm jeb kompetencēm. Pirmajam vajadzīgs stāstnieka talants, otrais draud nolaupīt vēsturi kā stāstu par mums pašiem un sabiedrību kopumā.

Kur atrast pareizo vidusceļu? Kāda ir šī priekšmeta nozīme un nozīmība? Ko no stundām sagaida izglītojamie? Kāda ir skolotāja loma, lai īstenotu šī priekšmeta jēgu?

Šie un citi jautājumi sarunā ar vēsturnieku un Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas vēstures skolotāju Jāni Arāju.

Teksti:
1. Daniels Penaks. Skolas sāpes. Rīga 2012.
2. Marks Bloks. Vēstures apoloģija jeb Vēsturnieka amats. Rīga 2010.