Radio NABA sadarbojoties ar Latvijas Mākslas akadēmijas vizuālās mākslas katedru “Post”, tapis starpdisciplinārs projekts “Post FM” kā paplašinājums nodaļas studentu radošajām praksēm, kurās tiek šķetinātas mākslas idejas dažādos kontekstos. Tverot skaņas neizbēgamu ienākšanu mākslā, “Post FM” šķeļ radio viļņus, lai aicinātu domāt par skaņu viļņu krāvumiem un sekvencēm kā mākslas žestiem, kas jauno mākslinieku rokās ieņēmuši atšķirīgas formas un figūras – tie aizved gan uz fiktīvu sabiedrisku iestādi, ļaujot klausīties tās mūzikā/muzakā, gan ļauj atveldzēties skaņas gultas meditatīvajā stīgu tamborējumā vai ikdienas trokšņu kolāžiskā partitūrā; tie dalās ar personiskiem stāstiem, kas izgaismo nepateikto.

“Post FM” pirmajā braucienā piedalās Krišjānis Elviks, Madara Gruntmane, Anna Malicka, Agate Tūna.

Krišjānis Elviks - Balss
Audio performancē "Balss" izskan dažādu cilvēku dokumentālie stāsti, kas atklāj un neatklāj personīgus notikumus, pieredzes, kuros performances dalībnieks sevi pakļāvis pašcenzūrai.
"Balss" kalpo kā rupors nepateiktajam, tā ir iespēja runāt par sarežģīto un netapt par to sodītam. Performance pieskaras informācijas zonai, kas nereti transformāciju skaņā tā arī nepiedzīvo.