Draugiem līdz ar vecuma iestāšanos atklājas arvien vairāk veselības problēmas. No otras puses, lai arī ir zināmas finansiālas problēmas, tomēr viņi var pamazām sākt baudīt klasiķu statusu, jo viņu darbi tiek publicēti un tulkoti daudzās valodās. Tāpēc var nebrīnīties, ka dažus gadus pat iztrūkst dziļi žēlojumi. Tiesa. viens no Engelsa rakstītajiem žēlojumiem attēlo viņu jauno stāvokli: “Dārgais Mori! Tev ir viegli runāt. Tu vari gulēt siltā gultā, nodarboties ar krievu agrarām attiecībām atsevišķi un ar zemes renti vispār, un nekas Tevi netraucē, - bet man jāsēž uz cieta sola un jātempj auksts vīns, pēkšņi viss atkal jāpārtrauc un jāķeras pie garlaicīgā Diringa.”

Tomēr, pat neņemot vērā saspringto darbu, viņiem pamazām būs jāsamierinās arī gan ar pašu, gan arī savu tuvāko mirstību.