Gada pirmajā Zootēkas raidījumā - iepazīšanās ar četriem 2024. gada kustoņiem: pūķi, stirnu, ūdens ēzelīti un mazo zīriņu. Izklausās pēc kādas ērmīgas pasakas varoņiem, vai ne?

Pūķa tēls gadu mijā parādījās saistībā ar ķīniešu kalendāru un zodiaku, pēc kura šis būšot zaļā koka pūķa gads. Zootēkā šoreiz par pūķa tēla vēsturi un izcelsmi, jo viņi ir pieminēti visdažādāko pasaules tautu folklorā un mitoloģijā.

Stirnu kā gada dzīvnieku izvēlējās Latvijas Dabas muzejs, kas ik gadu pievērš uzmanību kādai dzīvnieku sugai, kas ir reta un īpaši aizsargājamā, bet reizēm arī tik pazīstamai kā stirnas, jo arī par viņām esot daudz pārpratumu un mītu.

Ūdens ēzelīti, pavisam mazu vēzīti kā gada bezmugurkaulnieku izvēlējās Latvijas Entomoloģijas biedrība, savukārt mazo zīriņu par gada putnu izvirzīja Latvijas Ornitoloģijas biedrība - putnu draugi, vērotāji un pētnieki. Pēc šī raidījuma jūs, visticamāk, zināsiet drusku vairāk par ūdens ēzelīti un mazo zīriņu.

Raidījumā dzirdēsiet arī jaunākās ZooZiņas: par Dienvidkorejas aizliegumu ražot un tirgot suņu gaļu, kā arī par diviem ar dzīvnieku aizsardzības uzlabošanu saistītiem likumu grozījumiem Latvijā.