Šonedēļ raidījumā runāsim par jauniznākušo antoloģiju "12 dzejnieki no Krievijas", kas tapis tekstgrupas "Orbīta" projekta "Dzejas sūtņi" (2010-2014) ietvaros. Raidījumā uzzināsim par grāmatā iekļautajiem autoriem un projekta norisi, kā arī klausīsimies kaimiņvalsts dzejnieku darbus latviešu valodas atdzejojumos.