Šoreiz raidījumā par līdzdalību mākslā, par “Rīgas performanču dienu” kas tuvojas Rīgai, kā arī  jaunās režisores Lauras Upenieces jauno izrādi “Līdz kāzām sadzīs”, kas ir dokumentāls detektīvs, kura stāsts aizsākas kādas ģimenes kāzu dienā, paaudžu konfliktiem un pareizās versijas meklējumiem.

Šobrīd ir izsludināta pieteikšanās “Rīgas perfomanču dienas” radošajām darbnīcām, kas aicina vietējos māksliniekus pieteikties darbnīcām, kuras vadīs mākslinieki no Ukrainas, Polijas, Latvijas un Izraēlas. Darbnīcas notiks no 7. līdz 10. jūnijam, to  laikā notiks gan teorētiskas nodarbības, gan dalīšanās pieredzē, gan praktisku uzdevumu pildīšana, lai mācību porcesa rezultātā kopīgi izveidotu unikālu performanci. Darba process notiks angļu valodā. Pieteikumus dalībai KKc pieņem līdz 18. maijam.

“Pirmo „Rīgas performanču dienu” tēma ir vietas sajūta. “Genius loci”, kas ir šī pasākuma kodētais nosaukums,  latīņu valodā nozīmē "vietas gars".  Senie romieši uzskatīja, ka katrai vietai ir savs gars unikāla enerģija,” stāsta Kaņepes Kultūras centra vadītāja Liene Jurgelāne, “Katras vietas enerģijas veidošana sākas ar indivīdu. Vieta ir vairāk nekā cilvēka emocionālā un kognitīvā pieredze, tā sevī ietver arī kultūru, uzskatus un praksi. Performancē vieta / telpa ir viens no galvenajiem elementiem, tāpēc mākslinieki pētīs šo elementu padziļināti.”

Savukārt raidījuma turpinājumā Lauras Upenieces diplomdarba izrāde "Līdz kāzām sadzīs" ir dokumentāls detektīvs, kura dramaturģiskais materiāls ir balstīts kādas ģimenes locekļu, galvenokārt Omes un Vecāsmammas, sniegtajās intervijās par notikumiem savu bērnu kāzās. Izrādi virza vēlme noskaidrot, kādu ietekmi kāzu sagatavošanas un norises procesā briedušais, bet nekad atklāti neizrunātais konflikts starp abām ģimenēm ir atstājis uz dzīvi šodien. Izvēlētajā simboliskajā notikumā, kurā Ome un Vecāmamma kļūst par lieciniecēm izmeklēšanā, koncentrējas ne tikai abu atšķirīgo ģimeņu tradīcijas un priekšstati, bet arī laikmeta raksturojums, kas izrādē transformējas Latvijas neatkarības atgūšanas laikā dzimušās paaudzes skatījumā.