Logā...  lapu rudens Vējš ir aizpūtis.

   Pa skaņas taku nākušas,

             Tur Kur DŽ Mario ķer vilni,

                       Gaisā vibrē hausmūzikas skaņas.