Raidījumā Augsne šonedēļ dzirdama saruna ar Cēsu koprades telpas Skola6 vadītāju un jaunā Raiņa radošo un digitālo industriju kvartāla attīstības vīzijas veidotāju Amandu Strīģeli. 

Kas ir koprade un kas turpmākajos gados notiks Cēsu “Neredzīgo kvartālā”? Radošie kvartāli daudz kur pasaulē spējuši iedzīvināt novārtā atstātas tukšas ēkas un rajonus, un guvuši popularitāti kā pilsētu attīstības instruments. Vienlaikus pastāv gadījumi, kad radošie kvartāli kļūst tikai par īstermiņa risinājumu vai piedalās ģentrifikācijas procesos, paaugstinot vietas vērtību komerciālu mērķu vārdā.

Raidījumā šoreiz runāsim par divām Cēsu pašvaldības virzītām iniciatīvām – Skola6 un jauno Raiņa kvartālu – to vīzijām un pienesumu pilsētas kultūras un ikdienas videi. Amanda dalās arī savā pieredzē un motivācijā, pārceļoties uz Cēsīm kā daļai no “jauno cēsnieku” viļņa. 

Raidījuma vada Anete Ušča un Liāna Žilde