“Fono-Grāfa” komanda turpina pētīt izcilos domātājus, kuri saistīti ar Latvijas un Baltijas ģeogrāfiju. Šoreiz raidījuma galvenais varonis ir vācbalts, viens no psiholoģijas kā empīriskas un eksperimentālas zinātnes pamatlicējiem Osvalds Kilpe (Külpe, 1863–1916).

Kilpe dzimis Kandavā, Kurzemē, kas tolaik ir Krievijas Impērijas province. Latvijas teritorijā viņš pavada savus jaunības gadus, bet pēc Liepājas ģimnāzijas absolvēšanas dodas uz savu senču zemi, Vāciju, kur studē psiholoģiju Leipcigā, Berlīnē, Getingenā. 19.gs. nogalē psiholoģijas zinātne atrodas tapšanas stadijā, tās problēmas un jēdzienus nosaka filozofijas teorijas no vienas puses, un eksperimentālas metodes – no otras. Tolaik dominē angļu psiholoģijas skola, kuras pamatā ir empīrisms un asociāciju psiholoģija un vācu tradīcija, kuru ietekmē kantiānisms un personālisms. Par vācu skolas dibinātāju nereti tiek uzskatīts Vilhelms Vunts (Wundt, 1832–1920), kura psiholoģijas laboratorijā par asistentu ir darbojies arī Kilpe. Vēlāk 1896.gadā Kilpe dibina pats savu eksperimentālās psiholoģijas laboratoriju, zināma arī kā Vircburgas skola, kas sniedz nozīmīgu ieguldījumu psiholoģijas attīstībā 20.gs. 

Raidījumā pievērsīsimies gan Kilpes idejām un to saistībai ar filozofiskajiem strāvojumiem 19./20.gs. mijā, gan viņa saiknei ar Baltiju. Jāmin, ka psihologs kādu laiku pavada arī Tērbatas universitātē, kā arī dzīves nogalē, 1.Pasaules kara laikā saraksta darbu “Vācu un latviešu attiecības Baltijas provincēs” (1916).

Kilpes mantojums, tostarp vācbaltu izcelsme ir gana izpētīta, tāpēc Fono-Grāfs pievērsīsies mazāk zināmiem faktiem, avotiem un norādēm. Kilpes novadnieks un gandrīz vienaudzis ir latviešu “pirmais akadēmiski izglītotais filozofs” Jēkabs Osis (1860–1918), kurš dzimis turpat kaimiņos, Kabiles novadā. Mēģināsim noskaidrot, vai abu domātu ceļi nav krustojušies bērnībā? Vēl pārlūkosim eksperimentālās psiholoģijas attīstības vektorus Latvijā, kā arī būs dzirdama reportāža no Kandavas, kurā tiks apcerēta ainavas loma psiholoģijas jēdzienu izveidē. 

Raidījumā izskanēs Radiomonadoloģijas 78.paragrāfs.