Šoreiz skatāmies Vernera Lazdāna personālizstādi “Personas kods” galerijā “Daugava”, Pauļa Liepas personālizstādi “Dalīšanās/Splitting” galerijā “Māksla XO”, Cēsu mākslas festivāla izstādi “Tuvplāns” un Zanes Onckules kūrēto izstādi “Īpašums/Vasara” Salacgrīvas lauku teritorijā, Lauvās.

Raidījumā viesojas Verners Lazdāns un Artūra Puntes poēma “Ieceļotāji” no krājuma “Jērcēnu pagasta nezāļu herbārijs” (Orbīta, 2019).

* Artūrs Punte. Ieceļotāji // Jērcēnu pagasta nezāļu herbārijs. Orbīta, 2019