10.raidījums.

Gan ar savu īsto vārdu, gan ar segvārdiem Dobelnieks un Smaidulis, Alunāns bija ražīgs humora gabalu sacerētājs, un viņam tas padevās! Viņš iedibināja kupleju žanru latviešiem. Kupleja ir solo dziesma ar zobgalīgu saturu un asprātīgu piedziedājumu. Daļa no Alunāna kuplejām, pateicoties Raimonda Paula mūzikai, ir piedzimušas no jauna, tostarp “Brauciet lēnām par tiltu, draugi!” 19. un 20.gs. mijā vācieši ar latviešiem apkarojās gan fiziski, gan vārdiski. Arī Alunāns nepalika malā. “Rigasche Rundschau” apgalvoja, ka “visi Rīgas smagie ormaņi augstākā mērā padevušies opija baudīšanas netikumam.” Uz to Alunāns atbildēja ar satīru:

Es sūdz mīļ’ Dēv’, vai tā nav post’,
No tikum’ ceļ mūs’ fūrman’ nost,
Tē uzbrauc katram stūrim, bums:
Sie sind ja voll des Opiums.

Ak mīļo Dēv, to latvēš’ taut’
Tok nevar visu darīt ļaut:
Viņ’ dzer jau špukter’, dzer jau rum’
Un nu vēl pīpo opium’.

Mūzika:

Edgars Liepiņš - Kā ļaudis mīlējās (R.Paula mūzika, Ā.Alunāna vārdi)