Ļoti ražīgs gan dzejā, gan citos žanros. Darbojies arī kā aktieris un kupletists. Treimanis savulaik bija pazīstams ne tikai kā liriķis, bet arī kā satīriķis. Sastādījis “Zvārguļa zobgala kalendāru” (1901. – 1913). Satīriskā dzeja sacerēta epigrammas kodolīgajā formā:

 “Ar tevi līdz pasaules galam es ietu!”
Šis teikums bez gala dzirdēts jau. –
Kas nekaiš gan apsolīt tukšu lietu –
Jo pasaulei gala nemaz – nav.

Mūzika

Zodiaks - Taisnība (E.Treimaņa teksts)
Edgars Liepiņš/Juris Kulakovs - Latvijai (E.Treimaņa teksts)