4. raidījums.

Līdzās dzejniekiem-radītājiem tautas tradīcijā pastāvēja izveidotās kārtības izjaucēji, uz kuriem parasti skatījās no augšas uz leju, bet kurus nesmādēja svētkos vai citos starplaikos. Viņu uzdevums bija uzjautrināt, noņemt sasprindzinājumu, arī pateikt aplinkus to, ko citi neuzdrošinājās pateikt tieši. Latviešu tradīcijā nopietnās pasaules kārtības izjaucējas ir apdziedāšanās dziesmas. Kurš katrs varēja piedziedāt, bet ne kurš katrs varēja sacerēt. Tie bija un ir cilvēki ar dotībām saskatīt lietu smieklīgo vai smejamo pusi. Tautasdziesmās smejas vai smieklus izraisa pirmām kārtām dzimumsfēra un mājieni par un ap to, arī fiziska neveiklība vai kāda darbība, kas neiederas sabiedrībā pieņemtajos rāmjos.

P.s. Apdziedāšana jeb sacenšanās dziesmā - ar nolūku izraisīt publikā smieklus - nav gluži pazudusi arī mūsdienās. Ilustrācijai būs ieraksts no 2019.g. vasarā Līvānu un Preiļu novadā notikušās LU folkloras ekspedīcijas. Studentiem ir bijusi gara darba diena – intervijas, vakara koncerts ar vietējām folkloras kopām. Pēc koncerta vēl seminārs par dienā paveikto. Kad viss it kā ir pārrunāts, neviens vēl neiet prom. Sarunas par rītdienu, par dienā redzēto un dzirdēto. Vienā brīdī divas studentes – latviešu Ilga un lietuviešu Aiste – sāk savstarpēju apdziedāšanos uz vietas improvizējot. Ja viņas dziedātu kādu iemācītu tekstu, nebūtu tāda klātesošo atsaucība. Bet viņas sacer uz vietas, kas palīdz raisīties smiekliem un veido brīnišķīgu noskaņojumu visos – i dziedātājās pašos, i klausītājos.

“Ai, Aistīte, tu naivā, līgo, līgo,
Tu domā, ka pāri paliks, līgo, līgo.
Tu domā, ka pāri paliks, līgo, līgo.

Tu, Ilga, tu naivāi,
Tu domāji - cienāšu jūs.

Tev jau laikam slikta atmiņ' -
Visu ceļu sacienāji.

Ai, Ildziņa, mana mīļā,
Vairāk tevi necienāšu.

Nav jau brīnums, tu, Aistīte,
Div' pudeles šmakovk's dzērus'.
Es pēc divām pudelēmi,
Ne tādas vien muļķīb's runāt.

Es pēc trijām pudelītēm
Vēl varēšu gudri runāt.

Galvenais, ka tev pašai šķitīs -
Ļoti gudra valodiņa.

Galvenais, ka pirmo reizi
Varu tevi apdziedāti.

Švaka tava varēšana,
Gan citu gadu būs jau labāk.

Es tev drīzāk pierādīšu,
Ko var viena lietuviete!

Es labāki pagaidīšu,
Kad pie latvju vīra izies.

Pie latvieša vīra neieš',
Labāk kāda latgalieša!

Tālu nebūs jāmeklē,
Tev jau trejus pakaļ svieda!

Tos es gan jau neņemšu,
Meklēšu es kādus citus.”

Raidījumu vada literatūrzinātniece Janīna Kursīte.

Mūzika:

Tarkšķu mandolīnisti - Meitas puišus apsūdzēja (M:Latviešu folklora, Karele K.)