Pirmskara gados žurnālā “Atpūta” un laikrakstā "Jaunākās Ziņas" J.Dreslers regulāri publicēja karikatūras ar asprātīgiem parakstiem dzejā, iedzīvinot kolorītos Jefiņa, Sprukstiņa un Slīmesta, arī Burbuļmātes tēlus. PSRS Kara Tribunāls 1945.g Dresleru sodīja ar 15 gadiem ieslodzījuma par pretpadomju propagandu, 1955.g. amnestēts. Bet dzīve, vēl jo vairāk tās radošajā izpausmē, bija salauzta.

Mūzika

R.Pauls / A.Kukule, M.Zīvere, O.Grīnbers, V.Juhņevičs, N.Bumbiere, V.Lapčenoks - Dresleriāna