Satīrisko dzeju parakstījis vai nu īstajā vārdā, vai kā Jānis Kanālmalietis. Līdzīgi Blaumanim arī Rokpelnim ir paticis pavilkt uz zoba romantiskā dzejas stila pārmērības un ārišķības:

Zelta lapa zilu lapu
Iemīlēja rudenī –
Liepas lapai debess lapa
Atspīdēja ūdenī.

Bet, kad krita zelta lapa,
Zilo lapu nesastapa.
Un virs liepas lapas kapa
Apraudājās debess lapa.

Žēl, no šitām raudām tapa
Mana mēteļdrēbe slapa.

Mūzika:

Pērkons - Kā pasakā (Jāņa Rokpelņa dzeja)