8.raidījums.

Gandrīz divdesmit gadus pirms tautiskās atmodas (1841.gadā) Jānis Ruģēns uzrakstīja dzejoli “Kad atnāks latviešiem tie laiki,/ Ko citas tautas tagad redz?” Drīz pēc tam viņš sacerēja arī dzejoli “Imanta nevaid miris,/ Viņš tikai apburts klus’.”

Ruģēna senči nāca no hernhūtiešiem – gara gaismas nesējiem Vidzemē. Ruģēns pats bija starp pirmajiem slavenā Jāņa Cimzes skolotāju semināra audzēkņiem. Lai varētu teikt kodīgus vārdus par netaisnībām, Ruģēns izlikās par garā vāju. Pustrakā cilvēka maska, zem kuras neapšaubāmi bija arī smago dzīves pārbaudījumu novājinātais nervu stāvoklis, palīdzēja Ruģēnam būt brīvam. Arī dzejā, kurā satīrai nozīmīga vieta.

Mūzika:

Trīs no Pārdaugavas - Mazais Pēteris Piparnieks
Uldis Stabulnieks - Krogus gara dziesma (no dramatiskās poēmas Matīss, kausu bajārs)