K.Skujenieka dzeja ir liriski apcerīga, bet neizpaliek tajā arī pa satīriskam akcentam. Septiņdesmitajos gados viņš sacerēja parodiju ciklu “Ar Diev-  un Raiņpalīgu”. Vienā no šī cikla dzejoļiem – četrrindēm ievīta parodija par Raiņa “Lauztajām priedēm” apvienojumā ar padomju autorūpnīcas masīvāko ražojumu - smago automašīnu ZIL:

ZIL’s betona stabu nolauza
kas šosejas malā stāvēja
pēc tālēm šoferis gribēja sniegt
ne celties tas spēja ne muguru liekt.

Mūzika:

Edgars Liepiņš, Olga Rajecka un LR Bigbends - Sibīrijas tango (E.Liepiņa mūzika/K.Skujenieka vārdi)