M.Melgalva dzejā atrodama viegla, smaga ironija, gan arī postironija, kurā sapludināts smejamais un nopietni tveramais, kurā ir parodiskums un epigrammu kodīgi sarkastiskais stils, arī groteska. Inese Zandere darīja zināmu līdz šim nepublicētu gaiša smaida rīmi, ko Egils Zirnis veltījis Melgalvam un viņa mīlestībām: “Ak Māri, ak Māri,/ Tu stāvi visam pāri,/ Pat savu miesas kāri/ Tu aizgaini kā spāri!”.

Mūzika:

Pērkons - Dzērājdziesmiņa (Māra Melgalva dzeja)
Pērkons - Mākslas darbi rodas mokās (Māra Melgalva dzeja)