Neikšānīts, īst.v. Norberts Trepša. Prozaiķis, dzejnieks un katoļu priesteris. Pirms kara dzīvoja Daugavpilī. 1944.g. rudenī, frontei tuvojoties, bēga uz Kurzemi, kur patvērās Gudeniekos pie katoļu prāvesta Alfona Meldera. Tā paša gada oktobrī devās trimdā, mājvietu atrodot Vācijā, Beļģijā, pēc tam ASV. Kalpoja par katoļu priesteri Detroitā, Čikāgā, Ņujorkā. Vācu okupācijas laikā iznāca Neikšānīša fabulu grāmata “Dundurs skudru pyuznī” (1943) latgaliešu rakstu valodā. Dzejoļi balstīti vai nu tautas anekdotēs, vai klasiskajā fabulu repertuārā, patapinātā no Ēzopa un pielāgotā vietējām vajadzībām. Vācijā tika izdots otrs Neikšānīša fabulu krājums “Cīmā pi Aizopa” (1946).

Mūzika:

Biruta Ozoliņa - As sovam sērpeišam