19 gadu vecumā O.Jēgenu iesauca leģionā, viņš tika ievainots. 1945.g. nonāca gūstekņu nometnē, kur pavadīja 9 mēnešus. Pēc atbrīvošanas dzīvoja Dānijā, bet kopš 1960.gadu vidus ASV. Bez dzejošanas Jēgenam bija arī mākslinieka talants. Jēgena kārtojumā un ar viņa ilustrācijām Kopenhāgenā 1950.gados izdotas trīs tematiskas pasaku grāmatu izlases – par zvēriem, par velniem un par sērdienīti. Viņš arī faksimilā izdevis vairākus agrīnā perioda latviešu valodas un literatūras darbus. Izcilnieks, kura dzīves uztverē un dzejā nebija sveša arī humora un satīras dzirksts. Trimdas latviešu bibliogrāfs Jānis Krēsliņš šai sakarā raksta, ka Jēgena dzejai “allaž cauri strāvo ironija, tieksme pasmieties pašam par sevi, arī par citiem.”

Mūzika:

Yaputhma Sound System - Thru The Space