Pirmais raidījums.

Latvijas Universitātes profesore, literatūrpētniece Janīna Kursīte raidījumu ciklā sāk iepazīstināt ar latviešu humoristiski satīrisko dzeju.

Smiekli nāk no dabas, humors no kultūrpasaules. Humors parasti rodas no pretrunas starp kultūrā pieņemto un to, kas iziet ārpus tās rāmjiem. Smaidi un smiekli var izteikt tiklab labsajūtu kā pārsteigumu, bet arī pieglaimošanos, slēptu agresiju, reakciju uz negaidītu situāciju un vēl visu ko citu.

Raidījumā ciklā, kas veltīts latviešu humoristiskajai un satīriskajai dzejai, skanēs arī Latvijas novados, Rīgā, pie ārzemju latviešiem ierakstīti smieklgabaliņi ar īsiem anekdotiskiem pastāstiem. Smiekli paši par sevi ir tikai puse no laba noskaņojuma, otra puse nāk no situācijas, kurā tie rodas.

Mūzika:

Dundurs - 25 kronas