Kopš 1940.gadu beigām dzīvoja Austrālijā. Bija neordināra personība – gan dzīvē, gan dzejā. Austrālijas latviešu aktieris un dramaturgs Uldis Siliņš Tomsona būtību raksturo sekojošiem vārdiem: “Buntavnieks, patriots, vīnaģeķis, interesants sarunu biedrs, netolerants, smīniķis, romantiķis, sentimenta nīdējs, erudīts, bļauris, ironizētājs, plātīzers, optimists, sirdscilvēks, argumentatīvs, robusts, rupjš, jūtīgs, galējību cilvēks, krāsaina personība, viesmīlīgs, gādīgs, lojāls, uzticīgs, devīgs; dabas, glezniecības, mūzikas, literātūras cienītājs; bravūrīgs, apsēsts, intelektuāls, izšķērdīgs ar padomiem, paradoksāls, formas meistars, dzejnieks.” 1954. gadā T.Tomsonam iznāca satīriski humoristisks dzejoļu krājums “Rupuči raugā”, bet satīriskās dzejas ir papilnam arī viņa citos dzejoļu krājumos.

Mūzika:

Divi bija. Leģionāru dziesma (Teodora Tomsona vārdi)

Divi bija, divi bija,
Divi kāva tos,
Divi bija, divi bija
Kara zābakos.

P i e d z.:
Ai džimlai, džimlai, džimlairūdi,
Džimlairūdi, džim.
Gaisā, ūdenī vai laukā,
Tur, kur arums melns,
Gaisā, ūdenī vai laukā
Neraus tos pats velns.
Alus, šņabis, fruhtvasers,
Lai skan viss krogs,
Alus, šņabis, fruhtvasers,
Karavīrs nav koks!
Ramtairīdi, ramtairīdi,
Divas meitas ar,
Ramtairīdi, ramtairīdi,
Atnāc šovakar.
Pēc tam stingrā solī braši,
Skan jau kaujas maršs,
Pēc tam stingrā solī braši,
Kamēr galā karš.
Šautene un vecā pīpe,
Brūtes bilde ar,
Šautene un vecā pīpe
Vienmēr līdzi man.