Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes students Andis Poļaks pastāsīs par darbu LU Fizikas un cietvielu institūtā. Viņš uzskata, ka Latvijas Universitāte sniedz studentiem lieliskas iespējās attīstīties zinātnē un pētniecībā.