Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes studente un Studentu pašpārvaldes priekšsēdētāja Līga Gavare pastāstīs par apkārējās vides nozīmi un praktizēšanos paralēli studijām Dabisko zālāju atjaunošanas projektā GrassLIFE.