Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) studente un LU SZF Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja Sabīne Liepniece pastāstīs par pieredzi, atziņām un ieguvumiem, darbojoties studentu pārstāvniecībā.