Šī gada rudenī Latvijas Universitātē (LU) norisināsies pirmais no trim iecerētajiem forumiem ciklā “Latvijas formula 2050. Attīstības scenāriji”. Augsta līmeņa eksperti – valsts augstākās amatpersonas, augstskolu un zinātnisko institūtu vadītāji, uzņēmēji, nevalstisko institūciju darbinieki, augstskolu doktoranti un studenti – tiksies LU Akadēmiskajā centrā, lai kopīgi diskutētu par iekšējiem faktoriem turpmākajā valsts attīstībā. Lai palīdzētu gūt ieskatu šajā forumā, LR6 – Latvijas Universitātes radio NABA viesojās un forumam veltīto sarunu ciklu atklāja Mārcis Auziņš, LU profesors, viens no foruma idejas autoriem un projekta vadītājs. Ar profesoru sarunājās Aija Fedorova.

Ideja veidot šādu forumu ciklu radusies ilgākā laika posmā un ir saistīta ar pārdomām par pilsoniskās sabiedrības veidošanos Latvijā: „Parasti no pirmajām iecerēm līdz konkrētiem risinājumiem paiet kāds laiks, kurā ideja mainās, tiek precizēta, varbūt dažreiz apvēršas otrādi. Ar šo ideju bija ļoti līdzīgi, bet viens no svarīgākajiem iemesliem, kādēļ šķita svarīgi forumu organizēt, bija sajūta, ka joprojām vēlme iesaistīties dažādos procesos Latvijā varētu būt lielāka. Protams, mēs neesam tik naivi, lai domātu, ka pietiks uztaisīt vienu vai dažus pasākumus un viss uzreiz mainīsies, nē. Bet ja mēs neko nedarīsim, tad pilnīgi noteikti nekas nemainīsies!”

Foruma „Latvijas formula 2050. Attīstības scenāriji” ieceres pamatā ir arī vēlme iezīmēt perspektīvu un rosināt diskusijas par to, kādi varētu būt labākie attīstības scenāriji ilgākā laika periodā: „Mēs saprotam, ka ļoti precīzas prognozes var veidot piecus, varbūt desmit gadus uz priekšu un tālākā laika periodā tā vairāk ir mērķu iezīmēšana. To mums pateiks gan sociologi, gan ekonomisti.  Precīzas norādes lai paliek ekonomistu un politiķu pārziņā, kas ir arī viņu profesionālais pienākums.”

Kaut arī foruma darba grupa apzinās, ka nav iespējams iedot konkrētas receptes, izpratne par pasaulē notiekošajiem procesiem un skaidrība par to, ko vajadzētu vai nevajadzētu darīt, lai Latvija 2050. gadu sagaidītu kā veiksmīga un dažādām iedzīvotāju grupām komfortabla valsts, ir vieni no foruma „Latvijas formula 2050. Attīstības scenāriji” centrālajiem mērķiem. „Svarīga ir vēlme konstruktīvi iesaistīties, ne velti ir tāds mazliet triviāls teiciens, ka domāt ir sarežģīti, kritizēt – ļoti vienkārši. Ja paskatāmies uz pašreiz notiekošo Latvijā, brīžiem šķiet, ka šī tēze diezgan tiešā veidā izpaužas. Lai domātu, vajadzīga intelektuāla piepūle. Gribētos mudināt visiem kopā un katram sevī rast sabiedrisko iesaisti, stimulēt sajūtu, ka no manis kaut kas ir atkarīgs.”

Mārcis Auziņš sarunā vairākkārt uzsver, ka šāda forumu cikla izveide nebūtu iespējama bez atbalsta un sadarbības partneriem:

„Pirmkārt, tā ir Latvijas Universitāte. Otrkārt, mums ir ļoti labi atbalstītāji. Pirmo forumu atbalsta Nordea banka, par ko mēs viņiem esam ļoti pateicīgi, ka arī bankas iesaistās šādos, kā es gribētu apgalvot, sabiedriski nozīmīgos pasākumos. Bet banka un universitāte, tas skan nedaudz abstrakti, tāpēc vēlos minēt arī konkrētus cilvēkus. Mēs rīkojām darba grupas un aicinājām iesaistīties, uz ko aktīvi atsaucās virkne cilvēku, pirmā foruma galvenie runātāji: eksprezidents Valdis Zatlers, LU profesors Ivars Ījabs, Domnīcas “CERTUS” valdes priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis, Nordea bankas ekonomikas eksperts Gints Belēvičs, LU profesors Mihails Hazans, ekonomists Mārtiņš Kazāks, jurists Lauris Liepa un citi”.

Pirmais forums vairāk koncentrēsies uz iekšējiem procesiem, savukārt nākamajā gadā plānotais otrais forums vairāk pievērsīsies pasaulē notiekošajam, noslēgumā ar trešā foruma palīdzību viegli uztveramā un saprotamā veidā apkopojot galvenos secinājumus: „Es zinu, ka daudziem nepatīk, kad saka, ka Latvija ir maza valsts, tādēļ es teikšu, ka Latvija ir neliela valsts, un pat lielām valstīm noteikti ir neiespējami abstrahtēties no tā, kas notiek pasaulē, saprotot, ka tas ļoti spēcīgi ietekmēs arī to, kas notiks vietējā mērogā.” Pirmajā forumā plānots pievērsties tādām tēmām kā pilsoniskās sabiedrības veidošana, izglītība, tautsaimniecība un demogrāfija. Katra no tām ir savstarpēji cieši saistītas un viena otru papildina.

Pirmais no kopumā trim plānotajiem forumiem ciklā „Latvijas formula 2050. Attīstības scenāriji” norisināsies š.g. 20. oktobrī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā. Savukārt līdz decembrim radio NABA ēterā 95,8 FM katru otro ceturtdienu plkst. 16.00 izskanēs sarunu cikls ar foruma ekspertu dalību.