Radio NABA ēterā būs dzirdama saruna ar Mārci Auziņu, LU profesoru un vienu no foruma „Latvijas formula 2050. Attīstības scenāriji" idejas autoriem.

Tuvojoties Latvijas valsts simtgadei un domājot par turpmāko valsts izaugsmi, Latvijas Universitāte vēlas sniegt ieguldījumu akadēmiski izsvērtas Latvijas nākotnes attīstības redzējuma izstrādei. Lai veiktu esošās situācijas, to ietekmējošo faktoru daudzpusīgu analīzi un tādējādi nonāktu pie izsvērti pamatotiem risinājumiem turpmākajai darbībai, Latvijas Universitāte divu gadu garumā rīkos augsta līmeņa ekspertu forumus. Tajos savā līdzšinējā pieredzē, kā arī pārdomās par valsts nākotni dalīsies dažādu nozaru pārstāvji – valsts augstākās amatpersonas, augstskolu un zinātnisko institūtu vadītāji, uzņēmēji, nevalstisko institūciju darbinieki, augstskolu doktoranti un studenti. Pirmais no kopumā trim plānotajiem forumiem norisināsies š.g. 20. oktobrī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā.No 2017. gada septembra līdz decembrim sarunu cikls ar foruma „Latvijas formula 2050. Attīstības scenāriji" ekspertu dalību radio NABA ēterā būs dzirdams katru otro ceturtdienu plkst. 16.00.