Turpinot forumam „Formula 2050. Attīstības scenāriji” veltīto LR6-Latvijas Universitātes sarunu ciklu, uz sarunu par izglītības sistēmu Latvijā un turpmākajiem tās attīstības scenārijiem tika aicināta Latvijas Universitātes Studentu padomes (LUSP) priekšsēdētāja Signe Skutele. Ar Signi sarunājās Zane Skujiņa.

Gadu gaitā Latvija ir gājusi cauri dažādām izglītības reformām, pretējiem nozares pārstāvju viedokļiem un nestandarta skatījumiem par turpmākās attīstības iespējām. Viena no būtiskākajām šī jautājuma mērķauditorijām ir studenti. Iesākot sarunu ar jautājumu par to, kā Signe Skutele redz Latvijas augstāko izglītību pašreiz, LUSP priekšsēdētāja ir lakoniska – Latvijas izglītība ir laba, tomēr tai joprojām ir, kur augt un attīstīties. Viņa piebilst, ka ir būtiski stiprināt izglītību reģionos, jo līdz šim tas nav bijis primārais atbildīgo iestāžu mērķis.

„2050. gadā vidējais students būs multifunkcionāls, tāds, kurš noteikti nevarētu mierīgi sēdēt pie galda un tikai klausīties lekcijas,” sarunā stāsta LUSP priekšsēdētāja. Runājot par studijām, Signe Skutele akcentē, ka arī studiju programmās vajadzētu atspoguļoties dažādu jomu sintēzei ar uzsvaru uz modernajām tehnoloģijām.

LUSP vadītāja, komentējot izskanējušos ierosinājumus risināt nozares problēmas ar augstskolu apvienošanu, norāda, ka šāda pieeja, viņasprāt, neko daudz nemainītu. Augstskolas, kuru apvienošanas iespējas tiek izskatītas, ir pārāk atšķirīgas un pastāv risks veikt pārmaiņas, kuras pašas par sevi ilgtermiņā neko nedotu. Atslēga augstākās izglītības kvalitātes celšanā noteikti ir klausīšanās studējošajos: „Studenti redz lietas no malas, principā tie redz visu”, ir pārliecināta Signe Skutele. Viņa uzskata, ka tādā veidā iespējams iegūt konstruktīvu viedokli, kas nepieciešams, lai veiktu studiju kvalitātes uzlabošanu.

Kā vienu no aktuālākajām problēmām Signe Skutele min atšķirīgās pieejas vidusskolēnu un studentu mācību procesos. Tieši tādēļ tā būs viena no tēmām, kas tiks skatīta arī foruma „Latvijas formula 2050” laikā: „Jaunajiem studentiem ir grūti iejusties studiju vidē, un ne vienmēr iekšējie atbalsta mehānismi palīdz risināt pastāvošās problēmas”.

Gatavojoties forumam „Latvijas formula 2050. Attīstības scenāriji”, 6. oktobrī notiks studējošo veidota iesildīšanās debate „Kā palielināt Latvijas augstākās izglītības konkurētspēju mūsu valsts izaugsmes stiprināšanai?” Tajās centrālo uzmanību paredzēts veltīt studiju izvēlei, studiju finansēšanas modeļiem, uzņemšanas procesiem augstskolās, studiju izvēles procesiem, studiju līmeņiem un to nozīmei, kā arī virknei diskusiju par starptautiskām programmām un starpnozaru sadarbību. „Iesildīšanās debašu laikā modelēsim arī dažādas situācijas, kas varētu vai nevarētu notikt. Piemēram, kas notiktu, ja tiktu ieviestas bezmaksas studijas visiem, bet pēc studijām noteiktu laika posmu būtu jāstrādā savā jomā, lai atdarītu valstij,” skaidro Signe Skutele. “Manuprāt, valsts, no kuras Latvija varētu ņemt piemēru, ir Igaunija. Tartu universitāte ir augstā vietā reitingā, tur ir augsta studiju kvalitāte un starptautiski atpazīstami pasniedzēji”.

No 2017. gada septembra līdz decembrim sarunu cikls ar foruma „Latvijas formula 2050. Attīstības scenāriji” ekspertiem būs dzirdams radio NABA ēterā katru otro ceturtdienu plkst. 16.00.