Viens no studenta raksturojošajiem lielumiem ir pasākumi - tie studenta dzīvē ir ne tikai sabiedriski nozīmīgi, bet arī veicina plānošanas un organizācijas prasmes. Latvijas Universitāte ir zīmīga gan ar grandiozākajiem studentu svētkiem “Aristotelis”, kuros pleca pie pleca piedalās visu 13 fakultāšu studenti, gan mazāka mēroga pasākumiem, kurus rīko ikkatras fakultātes studentu pašpārvaldes. Raidījuma laikā - Elizabete, Līna un Aleksandra - centīsies noskaidrot, kā šādas sabiedriskas aktivitātes norisinās pandēmijas apstākļos, meklējot atbildes pie Latvijas Universitātes Studentu pašpārvaldes kultūras virziena vadītājas Patrīcijas Mikeles.

Sākot ar februāri “Studentu Pietura” katru otro pirmdienu plkst. 16:30 piedāvā LUMIC Inovāciju granta programmas studentu veiksmes stāstus. Trešā veiksmes sāsta pamatā ir vēlme palīdzēt cilvēkiem. Agnese Slišāne ar savu biznesa ideju piedalījās LU studentu Biznesa inkubatora organizētajā „Demo Dienā”, kur ieguva 2500€ un „zaļo gaismu” savas idejas realizēšanai. Agnese ir izveidojusi interneta veikalu, kurā tiek pārdoti senioru un cilvēku ar invaliditāti veidoti produkti.

Raidījumu vada Elizabete Grinblate, Līna Oliņa, Aleksandra Moskaļenko.