Raidījuma tēma šonedēļ ir kultūras notikums ‘’Baznīcu nakts’’ un baznīcas kā telpas vēsture. Studijas viesis: kultūras notikuma ‘’Baznīcu nakts’’ pārstāve Dita Kuģeniece un Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes docents Andris Priede.

2. jūnijā visā Latvijā norisinās kultūras notikumus ‘’Baznīcu nakts’’. Šī notikuma ietvaros interesentiem ir iespēja apmeklēt dažādus kultūras pasākumus, kuri norisinās baznīcās visā Latvijā. Tāpēc arī raidījumā šīs nedēļas tēma ir saistīta ar šo notikumu. Raidījuma gaitā runājam kā par ‘’Baznīcu nakts’’ izcelsmi, tā arī par baznīcas kā telpas vēsturi. Aplūkojam idejas par baznīcu pirmsākumiem, rituāla telpas nozīmi kristiešu teoloģijā un to kā baznīcas kļuva par viduslaiku kopienu centrālajiem objektiem. Tāpat runājam par to kā reformācija radīja atšķirīgas izpratnes par baznīcas nozīmi un iekārtojumu, kādas ir īpatnības dažādu konfesiju baznīcām un to kāda ir baznīcas, kā sakrālas un kultūras telpas, nākotne.