“Bet par elli, madam, jums gan trūkst ideju!”, rakstīja Heinrihs Heine savās “Idejās” (1927); romantiķu garā viņš ironizēja par pārāk banāliem priekšstatiem, kurus tobrīd sabiedrība bija radījusi par cilvēku, pasauli un realitāti. Bet – vai pēdējie divi gadsimti nav pierādījuši to, ka nav tādas elles, kuru nevarētu radīt idejas? Idejām ir spēks – šo tēzi neviens pat necentīsies apstrīdēt, taču diez vai izdosies bez pūlēm sniegt īsu un kodolīgu tās pamatojumu vienā teikumā.

Par ideju spēku rakstījuši daudzi jau kopš Franču revolūcijas; ideju spēku piesaukuši un nolādējuši, un sapratuši to, ka idejām ir ne tikai spēks, bet arī vēsture – liktenis, kurš reiz idejiski redzēto un uzrakstīto dzen pa neredzamām trajektorijām un ietekmē indivīdu, kopienu un veselu sabiedrību dzīvi.

Kā īsti ir ar ideju spēku un ideju vēsturi? Vai apzināties ideju vēsturi ir tikpat svarīgi kā apzināties ideju spēku? Kāda ir ideju vēstures aktualitāte šodien? Vai idejas ir tās, kas virza finanšu straumes, tanku kolonnas un plosa prātus tikpat lielā mērā kā miesu? Vai ir svarīgi zināt, kādas un kuras idejas šobrīd vada manu dzīvi, rīcību un skatienu? 

Raidījumā par ideju vēstures aktualitāti sarunājas Latvijas Universitātes prof. Raivis Bičevskis un Latvijas Universitātes asoc. prof. Andris Levāns.