1921. gadā dibinātais Herdera Institūts Rīgā bija vācbaltiešu augstākās izglītības iestāde, kuras pastāvēšanas laikā (līdz 1939. gadam) Rīgu institūta uzaicināti apmeklē virkne tā laika ievērojamāko zinātnieku un filozofu.

Lai kādas būtu institūta pastāvēšanas problēmas finansiālā, starpnacionāli kulturālā, zinātnes organizācijas vai politiskā aspektā, tas nodrošināja to, ka Rīgas akadēmiskā vide, studenti un interesenti saskarās ar izciliem un neordināriem filozofiskās domas un zinātniskās prakses paraugiem. Martins Heidegers, Osvalds Špenglers, Ludvigs Klāgess, Jozefs Nādlers, J. J. fon Ikskils, Alfreds L. Vēgeners, Makss Planks, Rūdolfs K. Oikens, Makss Šēlers un daudzi citi pabija Rīgā un viņu priekšlasījumu pēdas palika klausītāju prātos. Vai šodien ir svarīgi atcerēties par Herdera Institūtu Rīgā? 

Par Herdera Institūta viesiem un viņu atstātajām pēdām sarunājas Raivis Bičevskis un Krišjānis Lācis.