Raidījuma viesis ir Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes profesore Lilita Zemīte, un tēma ir profesores grāmata ‘’Rietumu pasaule modernajos laikos: vēstures problēmas’’.

Grāmatā ir apkopotas vairākas profesores Zemītes esejas, kas aptver plašu ar Rietumu pasaules jauno laiku vēsturi (18.-20. gs.) saistītu tēmu loku. Grāmatā iekļautās esejas aplūko lielpilsētu nozīmi Rietumu attīstībā, Leona karagājienu vērtējumu mūsdienu Krievijā, Pirmā pasaules kara izcelšanās skaidrojumus un daudzus citus jautājumus.

Raidījuma gaitā pārspriedīsim gan grāmatas tapšanas procesu, gan dažādu vēstures skaidrojumu, tostarp marksisma, nozīmi Latvijā, gan arī kopumā kāda ir vēstures un vēsturnieka loma mūsdienu pasaulē.