Raidījuma viesis - vēsturnieks Uldis Neiburgs un raidījuma tēma ir autora jaunā grāmata ''Grēka un ienaida liesmās! Latvijas Otrā pasaules kara stāsti''.
Pagājušā gada izskaņā apgāds Latvijas mediji izdeva vēsturnieka Ulda Neiburga rakstu apkopojumu jaunā grāmatā ''Grēka un ienaida liesmās! Latvijas Otrā pasaules kara stāsti''. Grāmatā ir apkopoti vairāki nozīmīgi, bet mazāk zināmi stāsti par Otrā pasaules kara vēsturi Latvijā, ļaujot lasītājam iepazīties ar atslēgas notikumiem un personībām šajā periodā. Ar autoru pārrunāsim gan grāmatas koncepciju un ieceres aiz tās izveides, gan Otrā pasaule kara vēstures uztveri Latvijas sabiedrībā, gan arī aplūkosim pāris mazāk zināmus, bet interesantus stāstus no grāmatas.