Šonedēļ raidījumā viesosies Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes profesors Aivars Stranga un raidījuma tēma būs profesora grāmata ‘’Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimnieciskā politika (1934–1940)’’.

Vasaras sākumā LU Akadēmiskais apgāds izdeva profesora Aivara Strangas monogrāfiju ‘’Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimnieciskā politika (1934–1940)’’. Grāmatā ir aplūkots plašs ar ekonomisko politiku saistītu jautājumu spektrs, tostarp politikas īstenotāju ideoloģiskie apsvērumi, mēģinājumi ieviest centrālo plānošanu, sociālās problēmas u.c.

Raidījumā pārrunāsim šādus jautājumus: kā Lielā depresija sekmēja K. Ulmaņa autoritāro apvērsumu? Kāds bija saimnieciskais stāvoklis apvērsuma priekšvakarā? Vai autoritārais režīms spēja piedāvāt risinājumus trīsdesmito gadu vidus sociālekoniskajām problēmām? Kādi bija ideoloģiskie apsvērumi aiz režīma īstenotās saimnieciskās politikas?

Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem atbildes uzināsiet klausoties raidījumu.