Šonedēļ raidījumā viesosies Ščecinas Universitātes profesors Jergs Hakmans. Raidījuma tēma būs vēsturiskā atmiņa Baltijas reģionā.

Saistībā ar projektu FuturLV Latvijā otkobra sākumā viesojās Ščecinas Universitātes profesors Jergs Hakmans. Projekta ietvaros profesors Hakmans lasīja lekciju un organizēja diskusijas par atmiņu politiku Eiropā. Saistībā ar šo tēmu profesors Hakmans viesosies arī šīs nedēļas raidījumā.

Raidījumā tiks pārrunāta gan profesora personiskā ieinteresētība pētīt Baltijas reģiona vēsturi, gan arī šī reģiona vēstures pētniecības specifiku. Tāpat runāsim par nozīmīgākajām iezīmēm vēsturiskajā atmiņā reģionā, kādi ir neērtie jautājumi un to, kādas ir līdzības un atšķirības vēstures uztverē abpus bijušajam ‘’dzelzs priekškaram’’. Pārrunāsim arī jēdziena Austrumeiropa lietderību mūsdienās un to, kurp virzās šī brīža vēstures uztvere.

Intervija norisināsies angļu valodā, ar īsu galveno tēžu tulkojumu latviešu valodā.